Onze engagementen

Driven by Safety

Veiligheid moet een nog groter deel van ons leven gaan uitmaken. Daarom lanceerde de groep Van Damme een nieuwe campagne.

Het doel? Zero loss! De missie? Het veiligheidsthema nog meer onder de aandacht brengen en wat ons betreft in ruime zin. Onze medewerkers hebben zelf ook een gezin dat hen graag ziet en op hen steunt.

Veilig werken doen ze niet enkel voor zichzelf maar ook voor hun kinderen, hun partner, hun ouders, hun collega’s en hun families of die van onze klanten of onderaannemers. We willen dat elke man en vrouw elke dag opnieuw veilig en gezond thuiskomt.

 

Zero loss

Veiligheid moet, meer nog dan een verplichting, een automatisme worden.

Op dat gebied tonen we ons bijzonder ambitieus, we willen niets of niemand verliezen. Elk arbeidsongeval is er een te veel. Elk arbeidsongeval kan en moet vermeden worden. Onze eerste (en belangrijkste) drijfveer is fysiek leed voorkomen.

‘Zero loss’ verwijst ook naar het tegengaan van materiële verliezen, imago- en financiële schade (zowel voor de werknemer en zijn/haar gezin als voor de werkgever).

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons bedrijf

De groep Van Damme bouwt al volop aan de toekomst. We investeren in ons personeel, ons milieu en onze klanten. Duurzaam ondernemen zit in ons DNA. We zetten in op menselijk kapitaal en duurzaam energieverbruik om op een flexibele en bewuste manier, met respect voor mens en milieu, een antwoord te bieden op de behoeften van morgen.

Aandacht voor ons personeel

Onze medewerkers vormen het fundament van ons bedrijf en ons project. We houden ze maar wat graag gemotiveerd…

  • Met opleidingen kunnen ze hun knowhow aanscherpen en worden ieders talenten gestimuleerd.
  • Ons gezondheidsbeleid wapent onze medewerkers tegen aandoeningen en stress op het werk.
  • Onze chauffeurs worden fysiek minder zwaar belast door de moderne cabines met verstelbare zit en automatische versnellingsbak.

De CO2-prestatieladder

7

De CO2-prestatieladder is een tool die bedrijven die meedingen naar overheidsopdrachten, ertoe aanzet CO2-bewust te handelen, zowel in hun eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. De nadruk ligt op energiebesparing, doeltreffend gebruik van materialen en de inzet van duurzame energie.

De CO2-prestatieladder wordt voornamelijk in Nederland gebruikt om duurzaamheid bij aanbestedingsprocedures te stimuleren. Ook in ons land gaat steeds meer aandacht naar soortgelijke initiatieven.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen beloond worden. Een hogere score op de ladder biedt een concreet voordeel in de aanbestedingsprocedure, in de vorm van een fictieve verlaging van de ingediende prijs.

In de CO2-prestatieladder wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf ‘maturiteitsniveaus’. Een onderneming kan een hoger niveau bereiken door de bestaande processen te verbeteren en te innoveren op het gebied van gehanteerde technologieën en werkwijzen.

We gaan voor minder

De groep Van Damme heeft recent een inventaris opgemaakt van haar belangrijkste energiestromen en evalueerde haar energieverbruik voor een verbetering van de energieprestaties.

Alle maatregelen worden beschreven in het Energieactieplan. Ze zijn toegespitst op de volgende punten:

  • innovatie, met name om de CO2-uitstoot van het machinepark te verminderen (algemene uitvoering van de EURO VI-norm);
  • verlaging van de CO2-impact van bedrijfswagens;
  • optimalisering van de energiestromen in de bedrijfsgebouwen.