Ziften en vergruizen

Ziften en vergruizen

De groep Van Damme stockeert, sorteert, zift en vergruist inert afval uit de bouw- en afbraaksector.

Vanuit ecologisch oogpunt zorgt deze herwaardering ervoor dat materialen op het einde van hun levensduur alsnog hergebruikt kunnen worden.

Een zeef (of zift) is een instrument doorboord met gaatjes waarmee voorwerpen van verschillende groottes, zoals graangewassen of mineralen, gereinigd en gesorteerd kunnen worden.

De zeef kan worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen met zand, om compost te beluchten, voor het opvullen van sleuven, het zeven van teelaarde, grind en steenkool, vergruisde rotsen, slakken, assen, gerecycleerd materiaal, het hergebruik van afgravingen van werven, schors, beton, ijzererts en kwartsglas.

Om aan de wensen van onze klanten te voldoen, zet ons bedrijf materieel in dat specifiek ontworpen is voor optimale productieprestaties. U vindt hieronder alvast enkele afbeeldingen van onze zeefinstallatie.