Zeecontainer

Transport met zeecontainers

De afdeling Zeecontainers bestaat uit een geoptimaliseerd voertuigenpark dat aangepast is aan de te vervoeren producten. Het opgeleide en uiterst bekwame team leeft de strengste veiligheidsregels na.